Category

конкурси

09.12.2015 КОНКУРС

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по 05.08.02. Музикознание и музикално изкуство (музикална култура...
Виж още

25.10.2015 КОНКУРС

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ по Музикознание и музикално изкуство (средновековна музика), професионално направление 8.3., за нуждите на сектор Музика (обн. в ДВ бр....
Виж още

18.09.2015 КОНКУРС

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по 05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства(църковната живопис през българското Възраждане), област...
Виж още

08.09.2015 КОНКУРС

Институтът за изследване на изкуствата при БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по 05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства (опазване на културното наследство...
Виж още

01.09.2015 ВЪТРЕШЕН КОНКУРС

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА ОБЯВЯВА ВЪТРЕШЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА: СПИСАНИЕ БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ и СПИСАНИЕ ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО...
Виж още

18.08.2015 КОНКУРС

Институтът за изследване на изкуствата при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия (телевизионно изкуство), област на...
Виж още

13.07.2015 КОНКУРС

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015/2016 година (редовна сесия) в съответствие с...
Виж още

26.05.2015 КОНКУРС

Институтът за изследване на изкуствата при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по 05.08.02. Музикознание и музикално изкуство (средновековна...
Виж още

25.05.2015 КОНКУРС

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ по Музикознание и музикално изкуство (църковна хорова музика), професионално направление 8.3., за нуждите на сектор...
Виж още

23.05.2015 КОНКУРС

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ по Теория и история на архитектурата (съвременна архитектура), 5.7., за нуждите на сектор Архитектура (обн. в...
Виж още
1 5 6 7 8