Category

новини

Културно наследство в риск!

Ръководството на ИИИзк-БАН подкрепя скорошната декларация на Християнското археологическо дружество в Атина и споделя тревогата за състоянието и бъдещето на тези паметници....
Виж още

Светогорските теми в изкуството по българските земи (XVIII-XIX в.) проучва чл.-кор. Иванка Гергова в новата си книга

Иванка Гергова. Светогорски теми в изкуството по българските земи (XVIII–XIX в.). Институт за изследване на изкуствата, София, 2022. ISBN 978-619-7619-20-1. 292 стр.,...
Виж още

Покана за публикация в списание ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО / ART STUDIES QUARTERLY, № 4, декември 2022

Редакционната колегия на списание Проблеми на изкуството/ Art Studies Quarterly се обръща към потенциални автори да представят своите предложения за висококачествени теоретични...
Виж още

Проф. д-р Йоана Спасова-Дикова с участие във форума „Оценка на социалните и хуманитарни науки в Европа“

Проф. д-р Йоана Спасова-Дикова от Института за изследване на изкуствата – БАН беше поканена като представител на българската научна общност в областта...
Виж още
1 2 3 4 28