Category

новини

Арх. Мария Давчева ще бъде представител на академичната общност на церемонията по удостояването на арх. Марио Бота с „доктор хонорис кауза“

Ръководителят на сектор Архитектура на Института за изследване на изкуствата доц.д-р арх. Мария Давчева ще представлява архитектурната академична общност на тържествената церемония...
Виж още

Защитена дисертация

На 18 април 2016 г. редовният докторант към сектор Екранни изкуства Александър Стайков представи дисертацията си пред членовете на научното жури, колеги,...
Виж още
1 21 22 23 24 25 28