Category

новини

Проведе се пресконференция за целите и задачите на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, в която Инстититутът за изследване на изкуствата – БАН е партньорска организация

Изпълнителният съвет на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, в която Институтът за изследване на изкуствата е партньор...
Виж още

Излезе от печат сборникът от научната конференция „Изкуствоведски четения“ за 2022 година, модул „Старо изкуство“

Излезе от печат сборникът Изкуствоведски четения. I.2022. Изкуство и общество. Изданието включва статии на учени в областта на изкуствознанието. Изследванията се простират в...
Виж още
1 3 4 5 6 7 33