Индивидуални проекти

26 фев 2024

Музикалнофолклорното в опита на трима съвременни български композитори (Петър Керкелов, Петър Дундаков и Димитър Бодуров)

Автор гл. ас. д-р Станимира Уидърз от сектор Музика Първи планов проект кйм проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност Предложеният проект се влива в потока усилия...
Виж още
26 фев 2024

Галерийното дело в България през 1950-те години – трансформация на модела

Автор гл. ас. д-р Наташа Ноева от сектор Изобразителни изкуства  Първи планов проект към проблемнотематичен модул  Изкуството през време на социализма Обект на изследване. Политическите...
Виж още
26 фев 2024

Актьорски подходи в Народния театър през 70-те години на ХХ век

Автор гл. ас. д-р Анна Шойлева-Чомакова от сектор Театър Първи планов проект къв проблемнотематичен мозул Изкуството през периода на социализма Вниманието на предстоящия планов проект...
Виж още
26 фев 2024

Визуално-артистични практики и възприятие в киното. Историческо развитие на кинематографичните техники и тяхното контекстуално приложение

Автор гл. ас. д-р Анджела Гоцис от сектор Екранни изкуства Първи планов проект, към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Степен...
Виж още
26 фев 2024

Късноантично и ранновизантийско изкуство: varietas

Автор доц. д-р Ива Досева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Обект на изследване: Целта на...
Виж още
26 яну 2024

Св. Себастиан в поствизантийското изкуство (XV–XVIII в.)

Автор гл. ас. д-р Тереза Бачева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Обект на изследване. Св....
Виж още
26 яну 2024

Софийски катедрален храм „Св. Неделя“ (1925–1973)

Автор гл. ас. д-р Веселина Йончева от сектор Изобразителни изкуства„ Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст           Обект на изследване в...
Виж още
19 дек 2023

Фестивалните документални филми и българската следа в тях

Автор доц. д-р Теодора Стоилова-Дончева от сектор Екранни изкуства Към проблемно-тематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност   В следващата си планова задача смятам да се концентрирам...
Виж още
19 дек 2023

Авторов замисъл и реализация: проекти на българската нова музика от втората половина на ХХ век (Върху скици и свидетелства из архивите на Константин Илиев, Георги Тутев, Симеон Пиронков, Владимир Панчев)

Автор проф. д-р Ангелина Петрова от сектор Музика Към проблемно-тематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност   Така формулираната тема предполага да се изследват текстове на автори...
Виж още
28 ное 2023

Кореспонденцията на Несебърската митрополия в Месемврийската кондика – прочит, интерпретация и реалии

Автор проф. д. н. Емануел Мутафов от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ През 1905 г. Йордан п....
Виж още
7 ное 2023

КРАТКА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР. II ЧАСТ. БЪЛГАРСКАТА ДРАМАТУРГИЯ – ПЕРИОДИ, АВТОРИ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Автор проф. д. н. Николай Йорданов от сектор Театър Към проблемно-тематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст   След завършването на два...
Виж още
7 ное 2023

ФИЛМОГРАФИЯ НА БЪЛГАРСКОТО АНИМАЦИОННО КИНО 1989-2023

Автор проф. д-р Надежда Михайлова от сектор Екранни изкуства Към проблемно-тематичен модул Дигитализиране и архивиране и на културното наследство Предложението „Филмография на българското анимационно кино...
Виж още
7 ное 2023

Самотният зрител на дигиталния екран – виртуалната среща на разделените индивиди

Автор гл. ас. д-р Йосиф Аструков от сектор Екранни изкуства Към проблемно-тематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност Киното е родено като социално изкуство. Парадоксално, днес то...
Виж още
6 ное 2023

Румънска нова вълна и ново българско кино – културни взаимодействия в посттоталитарен контекст

Автор проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева от сектор Екранни изкуства   Към проблемно-тематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност 1. Състояние на проучванията на изследвания обект Проблемът за...
Виж още
1 окт 2023

Субектът на науката за музиката във византийската музикална традиция от ХІV до ХVІІІ векг

Автор проф. д. н. Кристина Япова от сектор Музика Към проблемно-тематичен модул Версии на модерността Най-напред е необходимо да направя едно уточнение. Тъй като понастоящем...
Виж още
1 2 3