Day

декември 24, 2015

ISSN: 0204-823Х
Брой: 2
Година: 2008
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 2/2008

Редакционна колегия Проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ), ст.н. с. І ст. д.изк. Елена Тончева, ст.н. с. І ст. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова...
Виж още
ISSN: 0204-823Х
Брой: 1
Година: 2008
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 1/2008

Редакционна колегия Проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ), ст.н. с. І ст. д.изк. Елена Тончева, ст.н. с. І ст. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова...
Виж още
ISSN: 0204-823Х
Брой: 3-4
Година: 2007
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 3-4/2007

Редакционна колегия Проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ), ст.н. с. І ст. д.изк. Елена Тончева, ст.н. с. І ст. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова...
Виж още
ISSN: 0204-823Х
Брой: 2
Година: 2007
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 2/2007

Редакционна колегия Горица Найденова (зам.-гл. редактор), Дона А. Бюканън (САЩ), Елена Тончева, Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), Иванка Влаева (секретар), Искра Рачева, Клер...
Виж още
ISSN: 0204-823Х
Брой: 1
Година: 2007
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 1/2007

Редакционна колегия Горица Найденова (зам.-гл. редактор), Дона А. Бюканън (САЩ), Елена Тончева, Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), Иванка Влаева (секретар), Искра Рачева, Клер...
Виж още
ISSN: 0204-823Х
Брой: 4
Година: 2006
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 4/2006

Редакционна колегия: Агапия Баларева (заместник-главен редактор), Генчо Гайтанджиев, Елена Тончева, Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), Искра Рачева, Клер Леви, Кристиан Ханник (Германия), Любомир...
Виж още
ISSN: 0204-823Х
Брой: 3
Година: 2006
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 3/2006

Редакционна колегия: Агапия Баларева (заместник-главен редактор), Генчо Гайтанджиев, Димитър Христов (главен редактор), Елена Тончева, Елисавета Вълчинова-Чендова, Искра Рачева, Клер Леви, Кристиан Ханник...
Виж още
ISSN: 0204-823Х
Брой: 2
Година: 2006
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 2/2006

Редакционна колегия: Агапия Баларева (заместник-главен редактор), Генчо Гайтанджиев, Димитър Христов (главен редактор), Елена Тончева, Елисавета Вълчинова-Чендова, Искра Рачева, Клер Леви, Кристиан Ханник...
Виж още
ISSN: 0204-823Х
Брой: 1
Година: 2006
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 1/2006

Редакционна колегия: Агапия Баларева (заместник-главен редактор), Генчо Гайтанджиев, Димитър Христов (главен редактор), Елена Тончева, Елисавета Вълчинова-Чендова, Искра Рачева, Клер Леви, Кристиан Ханник...
Виж още
ISSN: 0204-823Х
Брой: 4
Година: 2005
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 4/2005

Редакционна колегия: Агапия Баларева (заместник-главен редактор), Генчо Гайтанджиев, Димитър Христов (главен редактор), Елена Тончева, Елисавета Вълчинова-Чендова, Искра Рачева, Клер Леви, Кристиан Ханник...
Виж още
1 2 3 4 5