Day

декември 25, 2015

ISSN: 0032-9371
Брой: 1
Година: 2008
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 1/2008

Редакционна колегия: ст.н.с. д.изк. Александър Янакиев, ст.н.с. д-р Бисерка Пенкова (главен редактор), ст.н.с. І ст. д.изк. проф. Васил Стефанов, проф. Владимир Петрухин...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 4
Година: 2007
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 4/2007

Редакционна колегия: ст.н.с. д.изк. Александър Янакиев, ст.н.с. д-р Бисерка Пенкова (главен редактор), ст.н.с. І ст. д.изк. проф. Васил Стефанов, проф. Владимир Петрухин...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 3
Година: 2007
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 3/2007

Редакционна колегия: ст.н.с. д.изк. Александър Янакиев, ст.н.с. д-р Бисерка Пенкова (главен редактор), ст.н.с. І ст. д.изк. проф. Васил Стефанов, проф. Владимир Петрухин...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 2
Година: 2007
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 2/2007

Редакционна колегия: Николай Бошев (и.д. гл. редактор), чл.-кор. Елка Бакалова, акад. Гойко Суботич (Югославия), проф. Владимир Петрухин (Русия), проф. Васил Стефанов, проф....
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 1
Година: 2007
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 1/2007

Контакти: София 1000 ул. Кракра 21 тел. 944 24 14 факс 943 30 92 e-mail: probleminaizkustvoto@artstudies.bg Свали
ISSN: 0032-9371
Брой: 4
Година: 2006
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 4/2006

Редакционна колегия: Чл.-кор. Елка Бакалова (гл. редактор), Николай Бошев (отг. секретар), акад. Гойко Суботич (Сърбия), проф. Владимир Петрухин (Русия), проф. Васил Стефанов,...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 3
Година: 2006
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 3/2006

Редакционна колегия: Чл.-кор. Елка Бакалова (гл. редактор), Николай Бошев (отг. секретар), акад. Гойко Суботич (Сърбия), проф. Владимир Петрухин (Русия), проф. Васил Стефанов,...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 2
Година: 2006
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 2/2006

Редакционна колегия: Чл.-кор. Елка Бакалова (гл. редактор), Николай Бошев (отг. секретар), акад. Гойко Суботич (Югославия), проф. Владимир Петрухин (Русия), проф. Васил Стефанов,...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 1
Година: 2006
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 1/2006

Редакционна колегия: Чл.-кор. Елка Бакалова (гл. редактор), Николай Бошев (отг. секретар), акад. Гойко Суботич (Югославия), проф. Владимир Петрухин (Русия), проф. Васил Стефанов,...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 4
Година: 2005
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 4/2005

Редакционна колегия: Чл.-кор. Елка Бакалова (гл. редактор), Николай Бошев (отг. секретар), акад. Гойко Суботич (Югославия), проф. Владимир Петрухин (Русия), проф. Васил Стефанов,...
Виж още
1 2 3 4