Day

декември 25, 2015

ISSN: 0032-9371
Брой: 3
Година: 2005
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 3/2005

Редакционна колегия: Чл.-кор. Елка Бакалова (гл. редактор), Николай Бошев (отг. секретар), акад. Гойко Суботич (Югославия), проф. Владимир Петрухин (Русия), проф. Васил Стефанов,...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 2
Година: 2005
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 2/2005

Редакционна колегия: Чл.-кор. Елка Бакалова (гл. редактор), Николай Бошев (отг. секретар), акад. Гойко Суботич (Югославия), проф. Владимир Петрухин (Русия), проф. Васил Стефанов,...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 1
Година: 2005
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 1/2005

Редакционна колегия: Чл.-кор. Елка Бакалова (гл. редактор), Бисерка Пенкова (зам. гл. редактор), Николай Бошев (отг. секретар), акад. Гойко Суботич (Югославия), проф. Владимир...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 4
Година: 2004
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 4/2004

Редакционна колегия: Чл.-кор. Елка Бакалова (гл. редактор), Бисерка Пенкова (зам. гл. редактор), Николай Бошев (отг. секретар), акад. Гойко Суботич (Югославия), проф. Васил...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 3
Година: 2004
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 3/2004

Редакционна колегия: Проф. Елка Бакалова (гл. редактор), Бисерка Пенкова (зам. гл. редактор), Николай Бошев (отг. секретар), акад. Гойко Суботич (Югославия), проф. Васил...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 2
Година: 2004
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 2/2004

Редакционна колегия: Проф. Елка Бакалова (гл. редактор), Бисерка Пенкова (зам. гл. редактор), Николай Бошев (отг. секретар), акад. Гойко Суботич (Югославия), проф. Васил...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 1
Година: 2004
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 1/2004

Редакционна колегия: Проф. Елка Бакалова (гл. редактор), Бисерка Пенкова (зам. гл. редактор), Николай Бошев (отг. секретар), акад. Дмитрий Раевски (Русия), акад. Гойко...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 4
Година: 2003
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 4/2003

Контакти: София 1000 ул. Кракра 21 тел. 944 24 14 факс 943 30 92 e-mail: probleminaizkustvoto@artstudies.bg Свали
ISSN: 0032-9371
Брой: 3
Година: 2003
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 3/2003

Контакти: София 1000 ул. Кракра 21 тел. 944 24 14 факс 943 30 92 e-mail: probleminaizkustvoto@artstudies.bg Свали
ISSN: 0032-9371
Брой: 2
Година: 2003
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 2/2003

Контакти: София 1000 ул. Кракра 21 тел. 944 24 14 факс 943 30 92 e-mail: probleminaizkustvoto@artstudies.bg Свали
1 2 3 4