Day

март 29, 2016

ISBN: 978-954-322-556-9
Година: 2013
Категория: монография

За фасадата в българската архитектура през втората половина на ХХ век.

Актуалността на проблема за фасадата се определя от потребността да бъдат изяснени средствата за постигане на образната изразителност в знакови творби на...
Виж още
ISBN: 10: 954-91697-5-8 13: 978-954-91697-5-1
Година: 2006
Категория: монография

Българо-чешки контакти в изкуството между двете световни войни

С., Институт за изкуствознание, 2006, 206 с. Монографията е посветена на българските задгранични културни отношения, а именно българо-чешките контакти по линията на...
Виж още
1 2 3