Day

март 29, 2016

ISBN: 978-954-8594-04-2
Година: 2007
Категория: монография

Музиката на горните сърца

"Ако оприлича свободно композицията на тази книга на една средновековна музикална форма – мотета- бих могла да кажа, че водещият глас в...
Виж още
ISBN: 978-954-8594-09-7
Година: 2008
Категория: монография

South Slav Dialogues in Modernism. Bulgarian Art and the Art of Serbia, Croatia and Slovenia 1904 – 1912

Настоящата книга представлява значим принос в развитието на сравнителната история на изкуството в България. Тя е първо и уникално до момента изследване...
Виж още
ISBN: 978-954-8594-17-2
Година: 2009
Категория: монография

Хореографски подходи и жанрови преобразявания в балети от класическия репертоар

Първото и единствено издание на ИИИзк, посветено на балетното изкуство. В обемното изследване се търсят връзките между сюжет, музика и хореография, коментират...
Виж още
ISBN: 9789548594158
Година: 2009
Категория: монография

Британската драма 1945-1989

"Британската драма 1945-1989" е първото изследване у нас на британската драматургия от втората половина на ХХ век. Книгата проследява основните периоди, идеи,...
Виж още