Day

март 29, 2016

ISBN: 978-954-322-358-9 978-954-8594-26-4
Година: 2011
Категория: монография

Стенописите в църквата „Свети Никола“ в град Елена

В книгата са изложени многобройните хипотези и легенди, свързани с църквата. Критичното отделяне на фактите от съществуващите митове, както и някои нови...
Виж още
ISBN: 978-954-8594-22-6
Година: 2011
Категория: монография

Чуждата култура отблизо. Актуални музикални практики на сербите в двукултурната област Лужица в Германия

Книгата е резултат на десетгодишно етномузиколожко и антропологично изследване. Авторката разказва за свои срещи със сербите и техните музикални практики. Поставя акцент...
Виж още
ISBN: 978-954-8594-24-0
Година: 2011
Категория: монография

Филмът „Балканската война“ в историята на българското кино

Изследването е първата цялостна монография, посветена на филма на Александър Жеков, заснет и завършен през 1912-1913 г., едно от най-старите съхранени български...
Виж още
ISBN: 978-954-8594-37-0
Година: 2012
Категория: монография

Камерни хорове в България

Книгата изследва българското хорово изкуство, в частност камерното хорово-изпълнителско изкуство в България, като нов тип изпълнителство и творчество, като е поставен акцент...
Виж още
ISBN: 978-954-8594-36-3
Година: 2012
Категория: монография

Музикалната пародия в края на 20 и началото на 21 век

Книгата разглежда пародията като специфичен артистичен подход в контекста на далеч нееднозначните представи за постмодерна култура. Насочвайки вниманието към разнородни практики, наблюдавани...
Виж още
ISBN: 9785982870889
Година: 2015
Категория: сборник

Болгарское искусство ХХ века

Излезе от печат сборникът „Болгарское искусство ХХ века“, Виноградова, Е., Федотова, В., Янакиев, А. (редакторы-составители), Государственый институт искусствознания, 2015, ISBN 9785982870889 www.sias.ru....
Виж още
ISBN: 978-954-8594-43-1
Година: 2013
Категория: монография

Методика за научно изследване на тракийската архитектура

Книгата “Методика за научно изследване на тракийската архитектура” представя методите на работа с древна архитектура и археологически разкопки, както и начина, по...
Виж още
1 2 3