Day

април 18, 2016

Защитена дисертация

На 18 април 2016 г. редовният докторант към сектор Екранни изкуства Александър Стайков представи дисертацията си пред членовете на научното жури, колеги,...
Виж още
ISBN: 9789542972105
Година: 2012
Категория: монография

Чудесата на Пресвета Богородица в културата на Българското възраждане

Книгата е интердисциплинарно изследване на един феномен, предопределил много страни от манталитета на българина през Възраждането – вярата в чудотворната сила на...
Виж още
ISBN: 9789542972075
Година: 2015
Категория: монография

Второто поколение зографи от Самоковската живописна школа

Второто поколение зографи от Самоковската живописна школа" е изключително ценен труд, тъй като предлага научна информация за трима незаслужено забравени зографи, които...
Виж още
ISBN: 978-954-90260-2-3
Година: 2012
Категория: монография

Early Byzantine and Medieval Architectural Sculpture in Sozopol

Книгата на доц.д-р Ива Досева е насочена към академичната колегия и всички интересуващи се от проблемите на ранновизантийската култура и развитието на...
Виж още
ISBN: 978-954-8594-47-9
Година: 2014

Цар-Самуиловият век в творчеството на българските художници

В изданието са представени произведения, посветени на българския владетел, като в концепцията за техния подбор е търсена разнообразна интерпретация на историческия период,...
Виж още
ISBN: 978-954-8594-32-5
Година: 2012
Категория: сборник

Наследството на отец Неофит Рилски. Изкуствоведски, богословски и филологически аспекти

Сборникът представя материали от научна конференция, посветена на честването на 130-годишнината от смъртта на йеромонах Неофит Рилски, проведена през април 2011. Автори...
Виж още