Day

септември 20, 2017

Архитектурното наследство на XX век. Глобални и регионални практики на дигитализация

Автор доц. д-р арх. Стела Ташева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност   Информация на степента на проученост...
Виж още