Day

юни 14, 2019

ISSN: 0032-9371
Брой: 1
Година: 2019
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 1/2019

Авторски издания за деца − иновативни словесно-визуални наративни модели, тематична ангажираност и стилистично многообразие Жените в българската фотография. Фокус върху 70-те години...
Виж още