Day

декември 9, 2019

ISBN: 978-954-8594-68-4
Година: 2017
Категория: монография

Римска идеална скулптура от България

„Римска идеална скулптура от България“ на гл.ас. д-р Марина Колева е монография, която изследва паметниците на римската идеална скулптура от провинциите Долна Мизия и...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 3
Година: 2019
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 3/2019

Picturing the contemporary theatre between open and closed communities A Long Journey in Search of Koreanness Том Стопард в България Съвременната българска...
Виж още
ISBN: 978-954-8594-73-8
Година: 2018
Категория: сборник

КОРПУС НА СТЕНОПИСИТЕ ОТ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ΧΙΧ ВЕК В БЪЛГАРИЯ

Новият корпус  се появява в резултат на извършените научни изследвания върху стенописната програма на църкви в съвременна България от първата половина на...
Виж още
ISSN: 1313-2342
ISBN: 978-954-8594-78-3
Година: 2019
Категория: сборник

Изкуството в Европа: модели и идентичности

Тематичният сборник „Изкуството в Европа: модели и идентичности“ обхваща доклади, разглеждащи проблематика като визуалното в театъра и въпроса за идентичността; изобразителното изкуство...
Виж още