Day

февруари 19, 2020

ISSN: 0204-823x
Брой: 4
Година: 2019
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 4/2019

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), доц. д-р Явор Генов (заместник-главен редактор, ИИИзк –...
Виж още