Day

юни 17, 2020

ISSN: 0032-9371
Брой: 1
Година: 2020
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 1/2020

Еос, Ирида или Нике: за образа от дръжката на бронзовата хидрия от Старо село, Сливенско Примери за съвместно съществуване – ислямски мотиви...
Виж още