Day

ноември 7, 2020

Вътрешноладови взаимоотношения при фолклорно-песенната орнаментика. Подстъп към въпроса за формиране на „лад в лада“ в микросредата на орнаменталния модел

Автор гл. ас. д-р Петър Керкелов от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст В процеса на работата...
Виж още

Църковната утвар от Регионалния етнографски музей в Пловдив в контекста на развитието на златарството в Пловдив и Централна Южна България през XVIII-XIX в.

Автор гл. ас. д-р Дарина Бойкина от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българско културно наследство в европейски и световен контекст Удължен НС,...
Виж още

Отношението декоративно-приложно в периода между двете „първи” изложби на приложно изкуство в България (1931/1932 г. – 1961 г.)

Автор гл. ас. д-р Мария Митева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Версии на модерността .Отношението между декоративното и приложното съпътстват развитието...
Виж още

Теренните видеозаписи на традиционни обреди, музика и танц в България и развоят на българската музикална фолклористика между 1954 и 1965

Автор проф. д-р Горица Найденова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма Предложеният планов проект е (донякъде) логично продължение...
Виж още

Пространства на властта и конфликтът на Нова музика и идеология в българското музишкално творчество през 70-те и 80-те години

Автор проф. д-р Ангелина Петрова от сещгоп Музика Към проблемнотематичен модул Глобализа;ия, изкусто, идентичност Това е продължение на издадената вече монография „Идеологическият...
Виж още