Day

януари 25, 2021

ISSN: 0032-9371
Брой: 4
Година: 2020
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 4/2020

Катерина Гаджева. По въпроса за появата и развитието на фотографската теория в България Нона Петкова. Визуалната памет за стара София в няколко...
Виж още