Day

юли 20, 2021

ISSN: 0204-823x
Брой: 4
Година: 2021
Категория: Българско музикознание

БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ 2021

Извънреден брой Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), доц. д-р Явор Генов (заместник-главен редактор,...
Виж още