Day

октомври 11, 2021

ISSN: 0032-9371
Брой: 3
Година: 2021
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 3/2021

Ваня Лозанова. Античната драма в новогръцкия театър (втората половина на XIX – 30-те години на XX в.) Камелия Николова. Театърът на Явор Гърдев...
Виж още