Day

юни 17, 2022

Светогорските теми в изкуството по българските земи (XVIII-XIX в.) проучва чл.-кор. Иванка Гергова в новата си книга

Иванка Гергова. Светогорски теми в изкуството по българските земи (XVIII–XIX в.). Институт за изследване на изкуствата, София, 2022. ISBN 978-619-7619-20-1. 292 стр.,...
Виж още