Day

декември 20, 2022

Опит за класификация на орнаментите в българската традиционна песен. Концептите „зона на третиране“ и „ладово пространство“ като основа за класификационни критериина „лад в лада“ в микросредата на орнаменталния модел

Автор гл. ас. д-р Петър Керкелов от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Проблемът за класифицирането на...
Виж още