Day

март 8, 2023

Проведе се пресконференция за целите и задачите на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, в която Инстититутът за изследване на изкуствата – БАН е партньорска организация

Изпълнителният съвет на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, в която Институтът за изследване на изкуствата е партньор...
Виж още