Day

март 30, 2023

ISSN: 0032-9371
Брой: 1
Година: 2023
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 1/2023

Маргарита Куюмджиева. Още за зографите по българските земи през Късното средновековие по повод непубликувано кръжило от НЦИАМ Мария Колушева. Рипидите от иконостаса...
Виж още