Day

юни 28, 2023

ISSN: 0032-9371
Брой: 2
Година: 2023
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 2/2023

Андроника Мaртонова. Кръстопътища на модернизма Жана Дамянова. Пътят на модернизма в живописта на Кандински: от религиозна образност до абстракция. Анализът на Композиция...
Виж още