Day

октомври 2, 2023

ВЪТРЕШЕН КОНКУРС

Институтът за изследване на изкуствата обявява вътрешен конкурс за избор на главен редактор на списание Българско музикознание. В конкурса могат да участват хабилитирани учени...
Виж още