Day

октомври 14, 2023

Представяне на книгата на чл.-кор. И. Гергова „Светогорски теми в изкуството по българските земи (XVIII – XIX век) във Велико Търново

Книгата на чл.-кор. Иванка Гергова 'Светогорски теми в изкуството по българските земи (XVIII – XIX век)" ще бъде представена на 17 октомври...
Виж още