Day

декември 22, 2023

ISSN: 0032-9371
Брой: 4
Година: 2023
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 4/2023

Миглена Ценова. Термини и концепции от теории на рецепцията: приемственост в научни изследвания на японски език върху различни изкуства Мира Каланова. Интерпретации...
Виж още