Day

февруари 26, 2024

Музикалнофолклорното в опита на трима съвременни български композитори (Петър Керкелов, Петър Дундаков и Димитър Бодуров)

Автор гл. ас. д-р Станимира Уидърз от сектор Музика Първи планов проект кйм проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност Предложеният проект се влива...
Виж още

Визуално-артистични практики и възприятие в киното. Историческо развитие на кинематографичните техники и тяхното контекстуално приложение

Автор гл. ас. д-р Анджела Гоцис от сектор Екранни изкуства Първи планов проект, към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и...
Виж още