Day

март 13, 2024

Излезе от печат сборникът Метаморфози. Изкуствоведски четения ΙΙ.2023. Модул Ново изкуство.

Изданието представя текстове на доклади от Международната научна конференция „Изкуствоведски четения“, проведена през април 2023 г., която Институтът за изследване на изкуствата...
Виж още

Излезе от печат сборникът Метаморфози. Изкуствоведски четения Ι.2023. Модул Старо изкуство.

Изданието представя текстове на доклади от Международната научна конференция „Изкуствоведски четения“, проведена през април 2023 г., която Институтът за изследване на изкуствата...
Виж още