Day

юни 19, 2024

ISSN: 0204-823x
Брой: 2
Година: 2024
Категория: Българско музикознание

БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ 2/2024

Редакционна колегия Проф. д-р Горица Найденова (главен редактор), доц. д-р Явор Генов (заместник главен редактор), доц. д-р Веселка Тончева, проф. д-р Иванка...
Виж още