Новини

16 май 2024

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗКУСТВОВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ 2025 ● МОДУЛ НОВО ИЗКУСТВО

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА, БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ   МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗКУСТВОВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ 2025 ● МОДУЛ НОВО ИЗКУСТВО   ИЗКУСТВА И АРХИВИ София,...
Виж още
15 май 2024

ПОКАНА ЗА ПУБЛИКАЦИЯ В СПИСАНИЕ ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО / ART STUDIES QUARTERLY, 2024, № 4

Редакционната колегия на списание Проблеми на изкуството/ Art Studies Quarterly кани потенциални автори (утвърдени и млади учени) да представят своите предложения за теоретични студии, статии и рецензии, които...
Виж още
13 май 2024

Научна конференция „КИНОТО В БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ: ВЛИЯНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИЗКУСТВА, МЕДИИ И ИНСТИТУЦИИ“

В Банско, от 9 до 11 май, се проведе научна конференция под заглавие КИНОТО В БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ: ВЛИЯНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИЗКУСТВА,...
Виж още
7 май 2024

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА (МЕЖДУНАРОДНА) КОНФЕРЕНЦИЯ 2024 „ТЕКСТ И ИЗОБРАЖЕНИЕ“

                                                Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов", Институт за литература и Институт за изследване на изкуствата към Българска академия на науките организират, Нов Български университет...
Виж още
7 май 2024

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема MIRABILIA: ЕМОЦИИ И СТРАСТИ

Института за изследване на изкуствата, Института за балканистика с Център по тракология, Института за литература, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей  към Българска академия...
Виж още

Събития

3 апр 2024

Международна конференция „Изкуствоведски четения“ 2024 Модул „Ново изкуство“- „ИЗКУСТВО И ИСТОРИЯ“

От 17 до 19 април 2024 г., Институт за изследване на изкуствата, Българска академия на науките  с подкрепата на фонд „Научни изследвания“  (договор № КП-06-МНФ/38/14.12.2023...
Виж още
3 апр 2024

Международна конференция „Изкуствоведски четения“ 2024 Модул „Старо изкуство“ – „ИЗКУСТВО И ИСТОРИЯ“

Между 11 и 13 април 2024 г, в София ще се проведе традиционната международна научна конференция Изкуствоведски четения, модул Старо изкуство с подкрепата на фонд...
Виж още

Издания

11 апр 2024

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 1/2024

Руслан Стойчев. Воини и принцеси? За апликациите за конска сбруя от погребенията при Дуванлии и Големаните Иво Топалилов. Иконография на Основателя на града върху монетните емисии в предримска Тракия  Михаил Трейстер. Бронзова кана със сцени от Троянския цикъл от сарматско погребение в района на Долния Дон Иван Вълчев. Зевс/Юпитер Гръмовержец в Долна Мизия и Тракия...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 1
Година: 2024
25 мар 2024

БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ 1/2024

Редакционна колегия Проф. д-р Горица Найденова (главен редактор), доц. д-р Явор Генов (заместник главен редактор), доц. д-р Веселка Тончева, проф. д-р Иванка Влаева, проф. д. н. Кристина Япова, проф. д. н. Лозанка Пейчева, проф. д. н. Марияна Булева, доц. д-р Михаил Луканов, доц. д-р Светослав Карагенов, проф. д-р Снежина Врангова, Международен редакционен съвет Проф. д-р...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 1
Година: 2024
22 дек 2023

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 4/2023

Миглена Ценова. Термини и концепции от теории на рецепцията: приемственост в научни изследвания на японски език върху различни изкуства Мира Каланова. Интерпретации на Тайната вечеря или мястото на масата в сценичното пространство Гергана Табакова. Развитие на монтажния принцип като метод в изкуството на руския авангард Анелия Янева. Как киното завладя танцовото изкуство Лъчезар Велинов и...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 4
Година: 2023
13 дек 2023

БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ 4/2023

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор, ИИИзк – БАН), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН), доц. д-р Явор Генов (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН), проф. д-р Иванка Влаева (ЮЗУ „Неофит Рилски“), проф. д.изк. Кристина Япова (ИИИзк – БАН), проф. д.изк. Лозанка Пейчева (ИЕФЕМ – БАН), проф. д.н. Марияна Булева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), проф. д.изк.Розмари Стателова (ИИИзк – БАН), проф. д-р...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 4
Година: 2023
18 окт 2023

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 3/2023

Елън Рийс. Пер Гюнт на Ибсен: Между екзистенциализма и пародията  Лиян Ксия. Пер Гюнт в глобален контекст  Камелия Николова. Режисьорска свръхинтерпретация и групи на съмишленици в българския театър в периода 1956-1968  Николай Йорданов. Политическата драма и българският театър  Петър Денчев. Естетизация и стилизация: възможната съпротива в “Хамлет” на режисьора Венелин Цанков  Албена Тагарева. Социалистическият реализъм...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 3
Година: 2023
6 окт 2023

БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ 3/2023

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор, ИИИзк – БАН), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН), доц. д-р Явор Генов (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН), проф. д-р Иванка Влаева (ЮЗУ „Неофит Рилски“), проф. д.изк. Кристина Япова (ИИИзк – БАН), проф. д.изк. Лозанка Пейчева (ИЕФЕМ – БАН), проф. д.н. Марияна Булева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), проф. д.изк.Розмари Стателова (ИИИзк – БАН), проф. д-р...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 3
Година: 2023
29 юни 2023

БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ 2/2023

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор, ИИИзк – БАН), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН), доц. д-р Явор Генов (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН), проф. д-р Иванка Влаева (ЮЗУ „Неофит Рилски“), проф. д.изк. Кристина Япова (ИИИзк – БАН), проф. д.изк. Лозанка Пейчева (ИЕФЕМ – БАН), проф. д.н. Марияна Булева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), проф. д.изк.Розмари Стателова (ИИИзк – БАН), проф. д-р...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 2
Година: 2023