Новини

16 апр 2024

Приключиха заседанията на модул „Старо изкуство“ от Международната научна конференция „Изкуствоведски четения 2024. Изкуство и история“

Между 11 и 13 април 2024 г. в Института за изследване на изкуствата – БАН за поредна година беше организирана Международната научна конференция „Изкуствоведски четения“,...
Виж още
18 мар 2024

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЗЛАТАРСКО ИЗКУСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА: ЗЛАТАРИ, ДАРИТЕЛИ И ИДЕЯТА ЗА БЛАГОЧЕСТИЕ ПРЕЗ РАННОТО НОВО ВРЕМЕ“

Институтът за изследване на изкуствата, БАН, отправя покана за участие в международна конференция Златарско изкуство в Югоизточна Европа: златари, дарители и идеята за благочестие през...
Виж още
13 мар 2024

Излезе от печат сборникът Метаморфози. Изкуствоведски четения ΙΙ.2023. Модул Ново изкуство.

Изданието представя текстове на доклади от Международната научна конференция „Изкуствоведски четения“, проведена през април 2023 г., която Институтът за изследване на изкуствата – БАН организира...
Виж още
13 мар 2024

Излезе от печат сборникът Метаморфози. Изкуствоведски четения Ι.2023. Модул Старо изкуство.

Изданието представя текстове на доклади от Международната научна конференция „Изкуствоведски четения“, проведена през април 2023 г., която Институтът за изследване на изкуствата – БАН организира...
Виж още

Събития

3 апр 2024

Международна конференция „Изкуствоведски четения“ 2024 Модул „Ново изкуство“- „ИЗКУСТВО И ИСТОРИЯ“

От 17 до 19 април 2024 г., Институт за изследване на изкуствата, Българска академия на науките  с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ ще проведе традиционната...
Виж още
3 апр 2024

Международна конференция „Изкуствоведски четения“ 2024 Модул „Старо изкуство“ – „ИЗКУСТВО И ИСТОРИЯ“

Между 11 и 13 април 2024 г, в София ще се проведе традиционната международна научна конференция Изкуствоведски четения, модул Старо изкуство. Целта на организирания от...
Виж още

Издания

11 апр 2024

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 1/2024

Руслан Стойчев. Воини и принцеси? За апликациите за конска сбруя от погребенията при Дуванлии и Големаните Иво Топалилов. Иконография на Основателя на града върху монетните емисии в предримска Тракия  Михаил Трейстер. Бронзова кана със сцени от Троянския цикъл от сарматско погребение в района на Долния Дон Иван Вълчев. Зевс/Юпитер Гръмовержец в Долна Мизия и Тракия...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 1
Година: 2024
25 мар 2024

БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ 1/2024

Редакционна колегия Проф. д-р Горица Найденова (главен редактор), доц. д-р Явор Генов (заместник главен редактор), доц. д-р Веселка Тончева, проф. д-р Иванка Влаева, проф. д. н. Кристина Япова, проф. д. н. Лозанка Пейчева, проф. д. н. Марияна Булева, доц. д-р Михаил Луканов, доц. д-р Светослав Карагенов, проф. д-р Снежина Врангова, Международен редакционен съвет Проф. д-р...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 1
Година: 2024
22 дек 2023

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 4/2023

Миглена Ценова. Термини и концепции от теории на рецепцията: приемственост в научни изследвания на японски език върху различни изкуства Мира Каланова. Интерпретации на Тайната вечеря или мястото на масата в сценичното пространство Гергана Табакова. Развитие на монтажния принцип като метод в изкуството на руския авангард Анелия Янева. Как киното завладя танцовото изкуство Лъчезар Велинов и...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 4
Година: 2023
13 дек 2023

БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ 4/2023

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор, ИИИзк – БАН), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН), доц. д-р Явор Генов (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН), проф. д-р Иванка Влаева (ЮЗУ „Неофит Рилски“), проф. д.изк. Кристина Япова (ИИИзк – БАН), проф. д.изк. Лозанка Пейчева (ИЕФЕМ – БАН), проф. д.н. Марияна Булева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), проф. д.изк.Розмари Стателова (ИИИзк – БАН), проф. д-р...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 4
Година: 2023
18 окт 2023

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 3/2023

Елън Рийс. Пер Гюнт на Ибсен: Между екзистенциализма и пародията  Лиян Ксия. Пер Гюнт в глобален контекст  Камелия Николова. Режисьорска свръхинтерпретация и групи на съмишленици в българския театър в периода 1956-1968  Николай Йорданов. Политическата драма и българският театър  Петър Денчев. Естетизация и стилизация: възможната съпротива в “Хамлет” на режисьора Венелин Цанков  Албена Тагарева. Социалистическият реализъм...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 3
Година: 2023
6 окт 2023

БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ 3/2023

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор, ИИИзк – БАН), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН), доц. д-р Явор Генов (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН), проф. д-р Иванка Влаева (ЮЗУ „Неофит Рилски“), проф. д.изк. Кристина Япова (ИИИзк – БАН), проф. д.изк. Лозанка Пейчева (ИЕФЕМ – БАН), проф. д.н. Марияна Булева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), проф. д.изк.Розмари Стателова (ИИИзк – БАН), проф. д-р...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 3
Година: 2023
29 юни 2023

БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ 2/2023

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор, ИИИзк – БАН), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН), доц. д-р Явор Генов (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН), проф. д-р Иванка Влаева (ЮЗУ „Неофит Рилски“), проф. д.изк. Кристина Япова (ИИИзк – БАН), проф. д.изк. Лозанка Пейчева (ИЕФЕМ – БАН), проф. д.н. Марияна Булева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), проф. д.изк.Розмари Стателова (ИИИзк – БАН), проф. д-р...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 2
Година: 2023