Архиви

Заявление за използване на архивни документи


ПРИЕМНИ ДНИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ:

Читалня 1
(10 етаж – архив „Музика“ и видеоматериали от архив „Екранни изкуства“):
Грамофонни плочи
понеделник 9.30 – 16.30
Музикалнофолклорен архив (магнетофонни ленти и хартиени носители)
вторник и петък 9.30 – 16.30
Видеоархив
сряда 9.30 – 16.30

Читалня 2
(3 етаж – архиви „Архитектура“, „Изобразителни изкуства“, „Театър“, „Екранни изкуства“)
Вторник и четвъртък 9.30 – 16.30

КОНТАКТИ:
София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6
Телефон:
Читалня 1: 02 979 30 21
Читалня 2: 02 979 30 71, 02 979 34 08, 02 979 34 44
e-mail: bgartarchive@gmail.com