26 сеп 2020

Културното наследство в архивите на ИИИзк: интерактивна карта на изкуствата в България

 Ръководител проф. д-р Горица Найденова от сектор Музика
Проектът се разработва в рамките на мащабното задание Изграждане на ЦВП Наследство БГ и е финансиран по ОП НОИР на Европейския фонд за регионално развитие.
Научен колектив: доц. з-р Марина Колева, доц. д-р Румяна Николова, доц. д-р Стефка Венкова-Мошева; гл. ас. д-р Диана Данова-Дамянова, гл. ас. д-р Деян Статулов, гл. ас. д-р   Михаил Луканов, гл. ас. д-р  Румяна Маргаритова, гл. ас. д-р  Руслан Стойчев. В работата по проекта са включени и специалисти от Националния научен център за опазване на културно наследство при ИИИзк.