26 сеп 2020

Приносът на Иван Гошев за формирането на Иконографския отдел та НЦИАМ (проучване и документиране та архиви и колекции)

Ръководител проф. д-р Емануел Мутафов, директор на ИИИзк
Проектът е финансиран от Фонд Научни изследвания, по програма Фундаментални научни изследвания 2019.
Научен колектив: доц. д-р Александър Куюмджиев, доц. д-р Иван Ванев, доц. д-р Маргарита Куюмджиева; гл. ас. д-р Майя Захариева, гп. ас. д-р Мария Копушева, гл. ас. д-р Цвета Кунева.