26 сеп 2020

Приносът на Иван Гошев за формирането на Иконографския отдел та НЦИАМ (проучване и документиране та архиви и колекции)

Ръководител доц. д-р Иван Ванев
Проектът е финансиран от Фонд Научни изследвания, по програма Фундаментални научни изследвания 2019.
Научен колектив: доц. д. н. Александър Куюмджиев, гл. ас. д-р Майя Захариева, доц. д-р Маргарита Куюмджиева; гп. ас. д-р Мария Копушева, гл. ас. д-р Цвета Кунева.