1 юли 2021

Българско музикознание 2/2021

muzikoznanie3-2020
Редакционна колегия
Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), доц. д-р Явор Генов (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН), проф. д-р Иванка Влаева, проф. д.изк. Кристина Япова, проф. д.изк. Лозанка Пейчева, проф. д.н. Марияна Булева, проф. д.изк.Розмари Стателова, проф. д-р Румяна Каракостова.
 

Международен редакционен съвет:
проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ), отец проф, д-р Иван Муди (Великобритания), проф. д-р Иванка Стоянова, чл.кор. Светлана Куюмджиева,  проф. д-р Тимоти Райс (САЩ), проф. д-р Урсула Хеметек (Австрия).

 

Контакти:
София 1000
ул. Кракра 21, тел. 944 24 14
факс 943 30 92
e-mail: bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg

Заглавие: Българско музикознание
ISSN: 0204-823x
Брой: 2
Година: 2021
Категория: Българско музикознание
Свали: Bulgarian-musicology--2-2021