5 апр 2022

Интернет страницата bgkino.com на новия проект на ИИИзк е вече достъпна

Dyavolat_v_Sofia,_1921_заглавнаНа адрес https://bgkino.com/ може да прочетете първите публикации на изследователите по проекта КИНОКУЛТУРА, ИЗКУСТВА И НАЦИОНАЛНИ ОБРАЗИ В БЪЛГАРИЯ (1920-1940), подкрепен от Фонд „Научни изследвания“ на МОН (Договор № КП-06-Н60/6 от 16.11.2021).

Сред тях прави впечатление откритата от д. н. Петър Кърджилов неизвестна до днес на изследователите статия „Синема“ на Иван Ст. Андрейчин в сп. „Свободна мисъл за литература, театър, изкуство и критика” от 6.VI.1921. Тя представлява продължение на първия български опит за критическо-есеистично осмисляне на киното от същия автор, поместен на 25 февруари 1909 г. в рубриката „Подлистник” на в. „Свободно слово”.  

Екипът на проекта благодари предварително за всички коментари, бележки, критики и препоръки относно съдържанието и оформлението на интернет страницата.