24 дек 2015

Българско музикознание 4/2006

2bb3a9b828f9ddfee2e7364d95648caf

Редакционна колегия:
Агапия Баларева (заместник-главен редактор), Генчо Гайтанджиев, Елена Тончева, Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), Искра Рачева, Клер Леви, Кристиан Ханник (Германия), Любомир Кавалджиев, Розалия Бикс, Розмари Стателова, Румяна Каракостова, Светлана Захариева, Тимоти Райс (САЩ), Хелга де ла Мот-Хабер (Германия), Ценка Йорданова

Отговорен редактор: Горица Найденова
Уредник и предпечат: Маргарита Керпичиян
Превод на английски език: Анжела Родел
Дизайн на кориците: Екатерина Такова

 

 

Контакти:
София 1000
ул. Кракра 21
тел.: +359 2 944 24 14
факс: +359 2 943 30 92
e-mail: bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg

Свали

Заглавие: Българско музикознание
ISSN: 0204-823Х
Брой: 4
Година: 2006
Категория: Българско музикознание