2 дек 2022

Филмът на Васил Гендов „Бай Ганьо“ на 100 години

Петият по ред игрален филм на Васил Гендов „Бай Ганьо“ (1922) ще бъде показан на 7 декември от 18.00 в кино „Одеон“ по повод 100-годишнината от неговото заснемане. Събитието се осъществява в рамките на проект на Института за изследване на изкуствата на БАН, подкрепен от фонд „Научни изследвания“ към МОН.

F1070011За първи път той ще бъде представен с оригиналните си междукадрови надписи към запазеното в Българска национална филмотека версия. Откриването на оригиналния плакат, внимателното изследване на съхранения филмов материал и неговото съпоставяне с наличните междукадрови надписи и съхранения монтажен лист разкриха, че дълго считаното за фрагмент филмово копие (около 24 минути) всъщност представлява почти пълна версия на кинопроизведението. По този начин то се оказва най-дългият филм на Васил Гендов, съхранен до днес.

Изследователският екип на проекта „Кинокултура, изкуство и националните образи в България“ който включва д. н. Петър Кърджилов, професор д-р Йоана Спасова, доцент д-р Андроника Мартонова, д-р Росен Спасов (Българска национална филмотека), Боян Ценев (Българска национална филмотека, докторант в НАТФИЗ) и доцент д-р Александър Донев), ще представи преди прожекцията на филма неизвестни и малко популярни факти, свързани със създаването на филма и неговия културен и исторически контекст.
Филмът ще бъде съпроводен с музика на живо в изпълнение на Мартин Любенов (акордеон).

Снимка: БНФ