24 дек 2015

Българско музикознание 3-4/2007

a68ca3e37db664802a150c4706c2b993

Редакционна колегия
Проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ), ст.н. с. І ст. д.изк. Елена Тончева, ст.н. с. І ст. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), , ст.н.с. Искра Рачева, ст.н. с. д.изк. Клер Леви, проф. д-р Кристиан Ханик (Германия), ст.н. с. д-р Лозанка Пейчева, ст.н.с. д-р Любомир Кавалджиев, доц. д-р Марияна Булева, ст.н. с. І ст. д.изк. Розалия Бикс, ст.н. с. І ст. д.изк. Розмари Стателова, ст.н.с. д-р Румяна Каракостова (зам.-гл. редактор), ст.н. с. І ст. д.изк. Светлана Захариева, проф. д-р Светлана Нейчева (Холандия), проф. д.изк. Стефан Хърков, проф. д-р Тимоти Райс (САЩ)

Съставители: ст.н.с. І ст. д.изк. Елена Тончева, д-р дякон Иван С. Иванов
Редактори: ст.н.с. І ст. д.изк. Елена Тончева, ст.н.с. І ст. д.изк. Светлана Куюмджиева
Уредник и предпечат: Маргарита Керпичиян
Превод на английски език: Анжела Родел
Дизайн на кориците: Екатерина Такова

 

Контакти:
София 1000
ул. Кракра 21
тел. 944 24 14
факс 943 30 92
e-mail: bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg

 

Заглавие: Българско музикознание
ISSN: 0204-823Х
Брой: 3-4
Година: 2007
Категория: Българско музикознание