24 дек 2015

Българско музикознание 3-4/2008

f312a54e83f343baf09a0bf2f69bfc14

Редакционна колегия
Проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ), ст.н.с. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), ст.н. с. І ст. д.изк. Елена Тончева, ст.н. с. І ст. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), ст.н.с. Искра Рачева, ст.н. с. І ст. д.изк. Клер Леви, проф. д-р Кристиан Ханик (Германия), ст.н. с. д.изк. Лозанка Пейчева, ст.н.с. д-р Любомир Кавалджиев, доц. д-р Марияна Булева, ст.н. с. І ст. д.изк. Розалия Бикс, ст.н. с. І ст. д.изк. Розмари Стателова, ст.н.с. д-р Румяна Каракостова (заместник-главен редактор), ст.н. с. І ст. д.изк. Светлана Захариева, проф. д-р Светлана Нейчева (Холандия),проф. д-р Тимоти Райс (САЩ)

Съставители на броя: доц. д-р Марияна Булева, ст.н.с. д-р Любомир Кавалджиев
Водещи броя: ст.н.с. І ст. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова, ст.н.с. д-р Румяна Каракостова
Превод на английски език: Анжела Родел
Коректор: Зефира Иванчева
Дизайн: Константин Коцев
Разпространение: Маргарита Керпичиян

Контакти:
София 1000
ул. Кракра 21
тел. 944 24 14
факс 943 30 92
e-mail: bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg

Заглавие: Българско музикознание
ISSN: 0204-823Х
Брой: 3-4
Година: 2008
Категория: Българско музикознание