24 дек 2015

Българско музикознание 3-4/2009

2a2533431f62c16c486b75e0a5fe2f6a

Редакционна колегия
Проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ), ст.н.с. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), ст.н. с. І ст. д.изк. Елена Тончева, ст.н. с. І ст. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), ст.н.с. Искра Рачева, ст.н. с. І ст. д.изк. Клер Леви, проф. д-р Кристиан Ханик (Германия), ст.н. с.  д.изк. Лозанка Пейчева, ст.н.с. д-р Любомир Кавалджиев, доц. д-р Марияна Булева, ст.н. с. І ст. д.изк. Розалия Бикс, ст.н. с. І ст. д.изк. Розмари Стателова, ст.н.с. д-р Румяна Каракостова (заместник-главен редактор), ст.н. с. І ст. д.изк. Светлана Захариева, проф. д-р Светлана Нейчева (Холандия),проф. д-р Тимоти Райс (САЩ)
 

Редактори: ст.н.с. Искра Рачева, ст.н.с. д-р Румяна Каракостова, ст.н.с. д-р Горица Найденова, ст.н.с. д-р Милена Божикова
Водещ броя: ст.н.с. І ст. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова
Консултант: Асен Атанасов
Превод на английски език: Георги Харизанов
Коректор: Зефира Иванчева
Дизайн: Константин Коцев
Разпространение: Маргарита Керпичиян

Контакти:
София 1000
ул. Кракра 21
тел. 944 24 14
факс 943 30 92
e-mail: bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg

Свали

Заглавие: Българско музикознание
ISSN: 0204-823X
Брой: 3-4
Година: 2009
Категория: Българско музикознание