20 апр 2023

Представяне на Корпус на стенописите от ХVІ век в България пред публика

DSC_8563 (1)На 19 април 2023 г. в зала „Проф. М. Дринов” на Българската академия на науките бе представено поредното издание на Института за изследване на изкуствата. 

Корпусът представя стенописите на 37 църкви с датировка ХVІ век от територията на България. Изданието е дело на екип от учени на Института за изследване на изкуствата на БАН: Бисерка Пенкова, Веселина Йончева, Георги Геров, Емануел Мутафов, Иван Ванев, Майя Захариева, Маргарита Куюмджиева, Мария Колушева и Цвета Кунева. Корпусът е четвърти след корпусите на стенописите от XVII, XVIII и първата половина на XIX век, издадени през последните години. 

DSC_8661 (1)Изданието е реализирано в рамките на Националната научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие” на Министерството на образованието и науката (КИННПОР). 

„През 2023 година Институт за изследване на изкуствата чества своята 75-а годишнина, през тези три четвърти от века нашите учени работят неуморно за изследването на нашето културно наследство и съхранението на културната памет и”, подчерта директорът на института проф. Йоана Спасова-Дикова във встъпителните думи, с които откри събитието.

DSC_8603 (1)Чл.-кор. проф. Иванка Гергова представи изданието, като наблегна на неговата значимост. Тя изтъкна, че в него са проучени не само познатите паметници от периода, но и напълно непознати такива, като църквата на Дивотинския манастир “Св. Троица”, която все още се реставрира, и тази на Куриловския манастир, чиито стенописи също съвсем наскоро бяха разкрити за изследователите. Проф. Гергова подчерта голямата роля на Корпусите за документирането на паметници, които след време може и да не съществуват, тъй като за редица от тях, които не се охраняват или са в аварийно състояние, документацията в Корпуса ще се окаже единствено свидетелство за тяхното съществуване. Освен това тази документация е надеждна основа за бъдещите проучвания както на отделните паметници, така и на процесите и явленията в изкуството по българските земи през ХVІ в.

DSC_8521 (1)Ръководителят на проекта и научен редактор на изданието проф. Бисерка Пенкова напомни за началото на работата по изработването на корпусите на стенописите в института преди повече от три десетилетия и ролята на чл. кор. Елка Бакалова. Освен признателността на екипа на изданието към различни институции и хора, които са съдействали в дългогодишните им усилия, проф. Пенкова подчерта, че настоящият Корпус доказва, че в Института за изследване на изкуствата има изследователи, които притежават опит и познания, за да продължат изучаването на процесите и явленията в изкуството по българските земи през ХVІ в.

DSC_8618 (1)