2 May 2023

Провеждане на Международна конференция „Изкуствоведски четения” 2023 – „Метаморфози”, модул „Ново изкуство“

DSC_0021За поредна година Институт за изследване на изкуствата при БАН беше домакин на традиционната международна конференция „Изкуствоведски четения“, този път с тематичен ключ – метаморфози. Между 27 – 29 април се проведоха заседанията на модул „Ново изкуство“. 

Събитието е под знака на 75-годишнината от основаването на Института и се провежда с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“, Министерство на образованието и науката (договор КП-06-МНФ/34/16.12.2022).

В своето встъпително слово проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, директор на ИИИзк, приведства участниците във форума, като им пожела ползотворна работа и подчерта, че това е първата присъствена конференция след пандемията. „​Всички ние преминахме през труден период, който промени не само нашите лични отношения, но също така и научния ни живот. Към това се добавят и още няколко притеснителни обстоятелства като продължаващите войни и световни кризи. Но аз мисля, че Вашето присъствие тук днес е малък успех и още един повод за празнуване, който ще маркира още една стъпка към връщането към нормалността“​ – каза проф. Спасова. 

DSC_0039В настоящия форум от модул „Ново изкуство“ взеха участие над 60 учени, сред които 13 чуждестранни автори от Албания, Великобритания, Гърция, Северна Македония, Словакия, Украйна и Чехия. Имаше представители както от ИИИзк, така и от СУ „Св. Климент Охридски“; Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“; Националната художествена академия; Нов български университет; Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград; Лесотехнически университет; Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и др.

 

DSC_0026По темата бяха представени доклади с богата гама от изследвания на различни тенденции в изкуствата и множество опорни точки: традиции и трансформации; звукови промени, трансформации на музикалните теми и наративи в танцови постановки; различни аспекти във фолклорната музика; преобразяване на киното след навлизане на звука, нови анимации и фотографии; промени във филмовото разпространение; промени във филмите, представленията и произведенията за деца; метаморфоза на характерите; нагласи и промени в аудиторията; метаморфоза в оригиналните текстове спрямо съвремието; метаморфоза на съдържанието, перцепцията и идеите; метаморфози в популярната музика; новата актуалност на класически драматични текстове; трансформации в драматургията, сценографията и актьорското изпълнение; идеологически и личностни трансформации; метаморфози в новите изкуства и художествени практики; трансформация на изложбения живот и рефлексията на художествената критика; метаморфоза на „Аз“-а; метаморфоза на визуалната идентичност; промени в интерпретациите на творби… като цяло – метаморфози на идентичността.

Докладите от проведената конференция ще бъдат публикувани в тематичен сборник, който се индексира и реферира в Web of Science. 
Благодарим на всички участници във форума!

 

Фотографии: Йосиф Аструков

DSC_0022