24 Dec 2015

Българско музикознание 3-4/2012

korici-1-4 CMYK.indd

Редакционна колегия
 Проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ), доц. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), доц. д-р Иванка Влаева, доц. Искра Рачева, проф. д.изк. Клер Леви, проф. д-р Кристиан Ханик (Германия), проф. д.изк. Лозанка Пейчева, доц. д-р Любомир Кавалджиев, доц. д-р Марияна Булева, проф. д.изк.Розмари Стателова, доц. д-р Румяна Каракостова (заместник-главен редактор), проф.д.изк. Светлана Куюмджиева, проф. д-р Светлана Нейчева (Холандия), проф. д-р Тимоти Райс (САЩ). 

 

 

 

Контакти:
София 1000
ул. Кракра 21
тел. 944 24 14
факс 943 30 92
e-mail: bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg

Свали

Title: Българско музикознание
ISSN: 0204-823X
Issue: 3-4
Year: 2012