22 дек 2023

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 4/2023

Миглена Ценова. Термини и концепции от теории на рецепцията: приемственост в научни изследвания на японски език върху различни изкуства
Мира Каланова. Интерпретации на Тайната вечеря или мястото на масата в сценичното пространство
Гергана Табакова. Развитие на монтажния принцип като метод в изкуството на руския авангард
Анелия Янева. Как киното завладя танцовото изкуство
Лъчезар Велинов и група автори. Децата и българската анимация – (не)състоялият се диалог
Йосиф Аструков. Генерирани изображения: изкуство ли е изкуството на изкуствения интелект?
Красимир Андонов. Визуалното замърсяване на цифровата комуникационна среда и неговата връзка с развитието на изкуствения интелект (AI)
Лиляна Караджова. Цианотипия върху стъкло: история, технически вариации и диалог с изкуствата
Иван Попов. Естетика и география. Мястото на Мюнхен в развитието на източноевропейското модерно изкуство
Иво Драганов. Анатомия на цензурата в българското игрално кино…

Заглавие: ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО
ISSN: 0032-9371
Брой: 4
Година: 2023
Категория: Проблеми на изкуството
Свали: Art_Studies_Quarterly_4_2023