3 апр 2024

Международна конференция „Изкуствоведски четения“ 2024 Модул „Ново изкуство“- „ИЗКУСТВО И ИСТОРИЯ“

Art Readings_2024_New ArtОт 17 до 19 април 2024 г., Институт за изследване на изкуствата, Българска академия на науките  с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ ще проведе традиционната международна научна конференция „Изкуствоведски четения“.
 Тази година темата е „Изкуство и история“. Конференцията ще бъде в 13 панела, с различна тематична насоченост. Предложеният тематичен ключ би могъл да предизвика научни рефлексии в следните посоки: теми и наративи в исторически контекст; влияние на исторически събития, идеологии и други фактори върху процесите на творчество и развитието на изкуството; исторически лица, представени в произведения на изкуството; творческите места като исторически пространства: ателиета, театрални работилници, музикални студиа, снимачни площадки; изкуство, технологии, медии – развитие във времето; изкуственият интелект в изкуството – възможности и заплахи; продукция и репродукция, конструкция и реконструкция; вариации и варианти – как се променят произведенията на изкуствата; изкуството, творец и публика – рефлексии и взаимозависимост; развитие на творби и автори в исторически план – критически анализи и др.
Заседанията на конференцията ще се проведат в рамките на тридневна програма, където ще вземат участие 63-а учени, докторанти и постдокторанти от различни научни организации и университети от България, Гърция, Украйна, Полша, Латвия, Словакия и др.  Те ще представят своите последни проучвания с нови интерпретации с непубликувани до момента изследвания, обединени около проблемите за идеологията в изкуството, театралната сцена в исторически план, концепции и интерпретации, история на изкуството – политика и проекти в локален и глобален аспект, традиции и трансформации, алтернативни истории, религия и историчност, изкуства и технологии, артисти и произведения – трансформирани във времето, адаптация на изкуството, исторически развитие на киното и т.н.  За поредна година докладите от проведената конференция ще бъдат събрани в тематичен сборник.
Международната научна конференция „Изкуствоведски четения“ ще се проведе в заседателните зали в сградата на Институт за изследване на изкуствата, БАН, София, ул. „Кракра“ 21, Тел: +359 2 489 03 57; +359 2 489 03 58
Програма можете да откриете на адрес Модул "Ново изкуство" програма