19 апр 2024

ПОКАНА ЗА ПУБЛИКАЦИЯ В СПИСАНИЕ ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО / ART STUDIES QUARTERLY, 2024, № 3

Редакционната колегия на списание Проблеми на изкуството/ Art Studies Quarterly кани утвърдени и млади учени да изпратят своите предложения за студии, статии и рецензии, които да бъдат публикувани в брой 3 на изданието, предвиден да излезе от печат до 15 октомври 2024 г.
Фокусната тема на настоящия брой на списанието е „Режисьорът и сценографът: диалози“. Съвременното театрално изкуство разчита все повече на концептуалната визуална среда, която формира значения и взаимодейства с всички останали елементи на представлението. Днес театърът смело излиза извън традиционната сценичната рамка, благодарение и на дигиталните технологии, с чиято помощ изгражда нов сценичен език и нова естетика. Къде в тези процеси могат да се открият пресечни точки между концепцията на режисьора и визуалните решения на сценографа? Как протича днес диалогът между тях, кога той се превръща в монолог? Можем ли да продължим да мислим режисьора и сценографа като две отделни фигури, които си взаимодействат или все повече те се съчетават във фигурата на един интердисциплинарен артист? Как съвременните технологии променят/разширяват сценичното пространство и какви нови възможности дават те на сценографа и на режисьора? Какви са историческите предпоставки за тези процеси?
На тези и редица други въпроси, свързани със съвременното състояние на творческите взаимоотношения между режисьора и сценографа в спектакъла очакваме да потърсят отговор предложените текстове.
 
Предложенията е необходимо да бъдат изпратени до 25 май 2024.
Те трябва да съдържат кратко резюме на студията, статията  или рецензията в обем до 1000 знака и кратка автобиографична справка за автора до 500 знака.
Завършените студии трябва да бъдат в обем до 45 000 знака, статиите – до 18 000 знака и рецензиите – между 8 000 и 12 000 знака и да бъдат получени в редакцията или от водещия редактор до 21 юли 2023.
Благодарим за сътрудничеството!
Проф. д. н. Камелия Николова, съставител и водещ редактор на броя
Д-р Албена Тагарева, съставител
 
„Проблеми на изкуството“ е издание на Института за изследване на изкуствата. То се реферира в European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS).
Списанието е в процес на кандидатстване за рефериране в Web of Science –
 https://portal.issn.org/api/search?search[]=MUST=default=Problemi+na+izkustvoto&search_id=14185506#
Всички подадени статии ще бъдат обект на двойно анонимно рецензиране. Изискванията към ръкописите можете да видите тук:

Моля, изпращайте предложенията си до имейла на списанието: probleminaizkustvoto@gmail.com  и до водещия редактор на броя: kamelian@hotmail.com